“به كارگيرى فرد مناسب، در سِمَت مناسب، يكى از چالشهاى مديران ارشد است.”
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

گزارش ارزيابى توان فروش


:: توجه به نياز مشتري،
:: ارائه خدمات مناسب به مشتريان،
:: درك توانائيهاى كاركنان سازمان،
:: افزايش فروش و رضايت مشتري،
:: ارتقاى سطح رضايت شغلى كاركنانپوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

سنجش توانائى فروش

گذشته از آنكه هر سازمان ميتواند براى كاركنان بخشهاى مختلف سازمان فروش خود تعريف خاص خود را داشته باشد، از نظر كلى براى تحقق فروش بايد:

  • موضوع به درستى براى مشترى يا مخاطب طرح شود : آغاز فروش
  • خدمت يا كالاى موضوع فروش به نحو بايسته براى مخاطب تشريح شود : ارائه محصول
  • به سوالات و ابهامات مشترى به درستى توجه و پاسخ داده شود : ارتباطات فروش
  • بستن قرارداد يا قطعى نمودن سفارش با مشترى : نهائى نمودن فروش
  • حفظ ارتباط با مشترى و توجه به نيازهاى او : ادامه و توسعه فروش
  • صدور فاكتور، عقد قرارداد، ارتباطات مالى : كارهاى ادارى فروش

كاستى در هر يك از اين مراحل، سبب عدم توفيق در فروش در سازمان شما خواهد شد. اما شما ميتوانيد با شناختن توانائى هر يك از كاركنان خود در هر يك از اين زمينه ها، فرد يا افراد مناسب را براى انجام كارهاى ضرورى در هر مقطع از فروش به كار بگيريد.

اگر فردى را كه توانائى قابل ملاحظه در گرفتن سفارش دارد، اما در زمينه طرح مسئله و ارائه محصول حوصله كافى ندارد را به سراغ يك مشترى مهم بفرستيد، احتمالا آن مشترى را به علت عدم توجه به نيازهايش در كسب اطلاعات لازم، از دست خواهيد داد. همچنين اگر فردى را كه توانائيش در بخش ارائه محصول بالاست، به سراغ مشترى كم حوصله و مهمى كه وقت لازم براى شنيدن توضيحات همكاران شما را ندارد بفرستيد، احتمالا باز هم مشترى را از دست خواهيد داد.

بى شك شما اين اطلاعات و تجارب را در طى زمان كسب خواهيد كرد، اما ممكن است آگاهى از اين مسئله براى سازمان شما به بهاى از دست دادن چند قرارداد تمام شود.

در حاليكه با استفاده از گزارش "سنجش توان فروش" كاركنان خود ميتوانيد از ابتدا مناسب ترين فرد يا مجموعه اى از افراد را براى مشتريان مختلف و مراحل مختلف فروش در نظر بگيريد. كاركنان شما هم به علت افزايش موفقيت در زمينه اى كه در آن توانائى لازم را دارند، با رضايت شغلى بيشترى به سازمان شما خدمت خواهند نمود.

شما ميتوانيد توان فروش همه كاركنان خود، يا تعداد محدودى از آنها را ارزيابى نمائيد. براى كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه با ما تماس بگيريد.

Thomas International

شناخت رفتار سازمانى مطلوب و رفتار سازمانى منابع انسانى سازمان، لازمه مدیریت موفق است

گزيده اى از گزارشها

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :