“به كارگيرى فرد مناسب، در سِمَت مناسب، يكى از چالشهاى مديران ارشد است.”
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

تعريف مدل شايستگى شغل


:: تعريف خاص سازمان از يك شغل،
:: شفاف شدن انتظارات سازمان از مشاغل،
:: نگرش يكسان به مشاغل،
:: معيارهاى شفاف ارزشيابى كاركنان،
:: قابل تطبيق با كاركنان موفق سازمان.


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

الگوسازى يا مدل سازى از شغلهاى سازمان
  • معيار شما در ارزيابى متصديان مشاغل سازمان چيست؟
  • مهم تر از آن، معيار شما در انتخاب افراد براى تصدى سمتهاى سازمان چيست؟
  • وجود يك الگوى مناسب از هر شغل در سازمان، به شما كمك ميكند تا در انتخاب افراد مناسب تمام جوانب را در نظر گرفته و بهترين انتخاب را انجام دهيد.
  • بعلاوه براى جانشين پرورى براى هر شغل، همواره بهترين گزينه ها را در ذهن داشته و موثرترين سرمايه گذارى را در زمينه منابع انسانى انجام دهيد.
  • الگو سازى مشاغل، فرآيندى هدفمند در جهت شناسائى و مدون نمودن انتظارات سازمان از مشاغل مختلف است.

الگو سازى مشاغل طى فرآيندى سريع و در عين حال اصلاح پذير، بر اساس ديدگاه (Vision) و ماموريت (Mission) سازمان و در عين حال با منظور نمودن انتظارات مديريت از متصديان مشاغل مختلف انجام ميشود.

كارشناس آموزش ديده شركت توماس، همراه شما، مراحل الگوسازى شغل را، تا رسيدن به الگوى قابل قبول از ديدگاه سازمان شما، طى ميكند.

حاصل يك الگوى شغلي، علاوه بر يك نمودار، شامل فهرستى كامل از خصيصه هاى رفتارى مورد نياز براى متصدى آن شغل خواهد بود، كه تا حصول رضايت كامل از مدل، قابل حك و اصلاح ميباشد.

و در نهايت با در اختيار بودن اين مدل، ميتوان به مقايسه و ارزيابى تناسب هر فرد براى تصدى آن سمت مبادرت نمود. بعلاوه سيستم توماس ميتواند فهرستى از كاركنان سازمان را كه بر اساس تناسب براى تصدى آن سمت اولويت بندى شده باشد، به شما ارائه دهد.

همكاران ما آماده ارائه اطلاعات بيشتر در اين خصوص، و نيز در مورد ساير محصولات توماس به شما ميباشند.

شناخت رفتار سازمانى مطلوب و رفتار سازمانى منابع انسانى سازمان، لازمه مدیریت موفق است

گزيده اى از گزارشها

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :