“به كارگيرى فرد مناسب، در سِمَت مناسب، يكى از چالشهاى مديران ارشد است.”
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

گزارش ارزيابى توان فروش


:: توجه به نياز مشتري،
:: ارائه خدمات مناسب به مشتريان،
:: درك توانائيهاى كاركنان سازمان،
:: افزايش فروش و رضايت مشتري،
:: ارتقاى سطح رضايت شغلى كاركنان


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

شناخت شيوه مديريت فرد

هر سازمان ميتواند با استفاده از ابزار ايجاد مدل شايستگى يا الگوى شغلى، تعريف خاص خود را از "توانائى مديريت" داشته باشد. اما در حالت كلى شناخت شيوه مديريت فرد در محورهاى مختلفى قابل بررسى و ارزيابى است:

  • برخورد او، به عنوان يك مدير، با ديگران چگونه است
  • چگونه تصميم ميگيرد
  • توان برنامه ريزى و حل مشكلات
  • توان و شيوه برقرارى ارتباطات
  • پرداختن به امور ادارى يك پست مديريتى
  • برخورد و درك فرد نسبت به توسعه و ارتقاى ديگران

بديهى است هيچكس كامل نيست. اما اگر سازمان بداند كه هر فرد در چه زمينه هايى قوى تر است، ميتواند او را به سمتى بگمارد كه بيشتر بتواند شايستگيها و توانائيهاى خود را بروز دهد.

نياز يك مدير موفق، به كمك يا آموزش براى موفق تر بودن يك پديده طبيعى است، در حاليكه اين تصور كه هر كس به يك سمت مديريتى منصوب شد از تمام توانائيهاى لازم برخوردار است، بيشترين ضرر را متوجه خود او خواهد نمود و البته سازمان هم از اين ضرر بى بهره نخواهد ماند.

بى شك توانائى هر فرد براى برآوردن نيازها و انتظارات سازمان، دير يا زود، مشخص ميشود. اما در صورت آگاهى از محدوديتهاى احتمالى ( اينها نقاط ضعف نيستند) هر فرد، ميتواند ميزان موفقيت او در سمتى كه به آن منصوب شده را به شدت افزايش دهد.

سازمان ميتواند با استفاده از اين گزارش، جانشينان و معاونين سمتهاى خود را هوشمندانه تر و بدون نياز به تجربه كردنهاى مكرر و پرهزينه انتخاب نمايد.

همانطور كه ميدانيد، جانشين پرورى و مديريت استعدادهاى سازمان، از مباحث اصلى مديريت موفق منابع انسانى سازمانهاست. براى كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه با ما تماس بگيريد.Thomas International

شناخت رفتار سازمانى مطلوب و رفتار سازمانى منابع انسانى سازمان، لازمه مدیریت موفق است

گزيده اى از گزارشها

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :