“به كارگيرى فرد مناسب، در سِمَت مناسب، يكى از چالشهاى مديران ارشد است.”
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

مصاحبه هاى هدفمند


:: صرفه جوئى زمانى،
:: صرفه جوئى در هزينه مصاحبه ها،
:: پرسشهاى متناسب با هدف مصاحبه،
:: ارتقاى بهره ورى در ارتقا و استخدام.


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

راهنماى مصاحبه

سيستم توماس قادر است چندين نوع پرسشنامه يا راهنماى مصاحبه به شما ارائه كند.

  • راهنماى مصاحبه عمومى بر اساس تجزيه و تحليل رفتار سازمانى فرد
  • راهنماى مصاحبه بر اساس ارزيابى تناسب شغلى فرد (براى استخدام يا تغيير سمت)
  • راهنماى مصاحبه براى تصدى سمتهاى مديريتى
  • راهنماى مصاحبه براى تصدى سمتهاى مرتبط با فروش

شما در مصاحبه با همكاران خود يا داوطلبين استخدام چه پرسشهائى از آنها مى پرسيد؟ و با اين پرسشها به چه پاسخهائى براى سوالات اصلى خود ميرسيد؟

راهنماى مصاحبه اى كه اين سيستم در اختيار شما قرار ميدهد، به شما كمك ميكند كه پرسشهاى هدفمند بپرسيد، پاسخهاى مفيد دريافت كنيد، نقاط ابهام شخصيت فرد را دريابيد و از وقتى كه صرف مصاحبه يا مذاكره نموده ايد حداكثر بهره را ببريد.


Thomas International

شناخت رفتار سازمانى مطلوب و رفتار سازمانى منابع انسانى سازمان، لازمه مدیریت موفق است

گزيده اى از گزارشها

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :