روانشناسی سازمانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
توسعه منابع انسانی

روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

مجموعه ابزارهاى مديريت منابع انسانى براى :
  • اتخاذ راهبردهاى هوشمندتر در مديريت منابع انسانى سازمان بر اساس روانشناسی سازمانی و رفتار سازمانی ،
  • ارتقاء عملكرد همكاران موجود سازمان،
  • استخدامهاى موفق تر.

ما براى شما چه كارى انجام ميدهيم؟

  • افراد مورد نظر شما (كارمندان موجود يا داوطلبان استخدام) را تست ميكنيم و براى هر فرد، بسته به نياز و نظر شما، بين ۵ تا ۱۰۰ صفحه اطلاعات در زمينه رفتار سازمانى او، به شما ارائه ميكنيم. اين اطلاعات و گزارشها را اينجا توضيح داده ايم.
  • با مصاحبه و مذاكره با شما، انتظارات سازمان شما از متصدى هر شغل را تبديل به يك مدل شايستگى ميكنيم. اين مدل براى اولويت بندى داوطلبان تصدى آن سمت، انتخاب بهترين جانشين يا معاون براى متصدى فعلى آن سمت و مواردى از اين دست به شما كمك خواهد نمود. شما قبل از انتصاب فردى به يك سمت، ميدانيد كه با چه وضعيتى مواجه خواهيد شد.
  • تناسب شغلى كاركنان شما را با پستهائى كه در آنها مشغول كارند ميسنجيم و نقاط قوت آنها و نيز مواردى كه بايد به آنها كمك كنيد را به شما ارائه ميكنيم.
  • توانائيهاى افراد مورد نظر شما را در زمينه هاى مختلف ميسنجيم و براى تصميم گيرى هاى سازمانى در اختيارتان قرار ميدهيم.
  • در تشكيل و بهسازى عملكرد تيم هاى كارى به شما كمك ميكنيم تا تيمها را طورى تشكيل دهيد (هم از نظر اعضا و هم از نظر نقش تيمى هر عضو) تا نزديكترين عملكرد نسبت به ايده آل شما را داشته باشند.
  • ما به شما نرم افزار نميفروشيم، ما با استفاده از اين نرم افزار كاربردى كه بر يك مدل رفتارى علمى استوار است، اطلاعات مفصل و مناسبى در مورد شيوه هاى رفتارى كاركنانتان در اختيار شما قرار ميدهيم.
  • آشنائى كامل با اين خدمت، فقط نيازمند يك جلسه حضورى، در محل شما و به مدت ۲۰ دقيقه است. با ما تماس بگيريد.

با بيش از ۲۵ سال تجربه و بيش از ۳۰،۰۰۰ مشترى از ۶۰ كشور جهان

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :

جانشين پرورى

:: براى جانشينى مديران موفق خود، چه فكرى كرده ايد؟
:: مسير شغلى كاركنان شما ترسيم شده است؟
:: چقدر از زمان شما صرف رسيدگى به مشكلات رفتارى كاركنان ميشود؟

پاسخهاى ما را هم بشنويد