“به كارگيرى فرد مناسب، در سِمَت مناسب، يكى از چالشهاى مديران ارشد است.”
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی : استخدام، مدیریت، حفظ و ارتقای کارکنان.
روانشناسی سازمانی (صنعتی) در خدمت ارتقاء بهره وری سازمان و توانمند سازی منابع انسانی

اهميت تناسب شغلى


افراد آنطور كه به مورد نظر سازمان است رفتار ميكنند.
كاهش تنشهاى سازمانى و كاهش نياز به كنترل و نظارت و در نتيجه ارتقاى بهره ورى
براى استخدام و براى نيروهاى موجود


پوينده دهكده جهانى


نماينده رسمى و انحصارى محصولات شركت توماس در ايران

تلفن : 22052409-021

فاكس : 22039552-021

پست الكترونيك

ارزيابی تناسب شغلی و رضایت شغلی در منابع انسانی سازمان
  • آيا هر فرد در سازمان، در شغل مناسب به كار گرفته شده است؟
  • ظرفيتهاى مغفول مانده سازمان، كدامند؟
  • به كار گماردن فرد مناسب، در سمت مناسب، چه ميزان از وقت مديران سازمان را ميگيرد؟
  • جابجائيهاى مكرر افراد چه ضررهائى براى سازمان دارد؟

به كار گماردن فرد مناسب در شغل مناسب، همواره چالشى جدى براى مديران سازمانها بوده است. الگوسازى مشاغل مى تواند به شما كمك كند تا افراد مناسب را بر اساس تعريف خصوصيات رفتارى كه براى موفقيت در يك نقش سازمانی خاص لازم است، بيابيد.

ابزارهاى الگوسازى شغلى توماس، افراد مختلف را با پستهاى مختلف سازمان مطابقت داده و كمك ميكند كه فرد مناسب را در اولين تلاش، استخدام نمائيد. در ادامه كار با گزارشهاى PPA توماس، الگوسازى شغلى شما را قادر مى سازد تا به صورتى سريع و مؤثر، براى شغلى كه به دنبال فرد مناسب براى آن هستيد، مشخصات كمّى ايجاد كرده و با پرونده رفتارى داوطلبان خود (PPA) مقايسه كنيد. اين ابزار نظرى كارشناسانه و بيرونى از ميزان تناسب بين مشخصه هاي رفتاري داوطلب و مقتضيات رفتارى نقش مورد نظر به شما ارائه مينمايد.

ابزارهاى الگوسازى شغلى توماس به ساده ترين شكل ممكن، در دسترس هستند و ميتوانند براى كمك به فرآيندهاى استخدام، نگهدارى و توسعه منابع انسانى استفاده شوند.

همكاران ما آماده ارائه اطلاعات بيشتر در اين خصوص، و نيز در مورد ساير محصولات توماس به شما ميباشند.

منابع انسانى عمده ترين منبعى هستند كه براى پياده سازى اهداف راهبردى سازمان، در اختيار مديران هستند.

ميخواهيد ما با شما تماس بگيريم؟

شركت :
نام شما :
تلفن :
ايميل :