براى اطلاع در مورد محصول ديگر:
CD آموزشى مهارتهاى هفت گانه كامپيوتر (ICDL)
اينجا را كليك كنيد.

:: "اين محصول كاملا تعاملى است. آگاهى دهنده و با نمايش ايده آل است. براى استفاده و بازآموزى مديران ميانى و ارشد غير قابل ارزش گذارى است."
به نقل از Business Age
:: "اين محصول يك ابزار اساسى براى كمك به توسعه و سوددهى هر تجارت است."
به نقل از Inside Business
:: "يك نياز اساسى براى هركس كه يك فعاليت تجارى را مديريت ميكند..."
Better Business
توليد كشور انگلستان و پس از عرضه موفقيت آميز در نمايشگاه Gitex دبى -اكنون با شرايط استثنائى در منطقه خاور ميانه عرضه ميشود. :
:: ايران
:: دبى
:: قطر

تحويل رايگان در محل شما
براى پيوستن به شبكه توزيع اين محصول (خريد عمده با شرايط عالي) اينجا را كليك كنيد.

-->

آموزش مديريت موفق
مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك
انگيزش و كارگروهىانگيزش و كارگروهى برنامه ريزى سازمانىبرنامه ريزى سازمانى بهره ورىبهره ورى
شك نيست كه مديريت موثر عامل اصلى موفقيت هر موسسه است و اين بسته آموزش مديريت عوامل موثر بر همين اصل اساسى را با جديدترين روشهاى آموزشى و ابزارهاى مدرن به شما مى آموزد.
با استفاده از سرفصلها و ابزارهاى اين ۴ CD آموزشى كليه مهارتها و دانش لازم براى اقدامات زير را در محل كارتان و در اوقات بيكارى كسب خواهيد كرد. :

  • چگونه تيم خود را به تحرك وا داريد و به آنها انرژى بدهيد تا كار خود را بهتر و با علاقه تر انجام دهند.
  • چگونه مبانى و اهداف فعاليت خود را تعريف كرده و آنها را در بين همكاران خود جا بيندازيد.
  • چگونه توليد و بهره ورى را از طريق توسعه روح همكارى در مجموعه تحت مديريت خود بالا ببريد.
  • ملاكهاى كارآئى درست و مفيد را چگونه تعريف و در مجموعه خود اعمال كنيد.
  • چطور بر نقاط قوت خودتان و مجموعه تحت مديريت تكيه كرده و بر نقاط ضعف چيره شويد.
  • چطور اهداف خود را به درستى و روشنى تعريف كرده و از چه راهى به آنها دست يابيد.
  • دورنماى و چشم انداز مطلوب مجموعه شما چيست و از چه راهى ميتوانيد به آن برسيد.
  • و علاوه بر اينها هنوز اطلاعات و مهارتهاى مديريتى بسيارى هست كه با استفاده از اين بسته آموزشى ميتوانيد به آنها برسيد...

تماس شما با ما :
تلفن : 22052409
فاكس : 22039552
پست الكترونيك


English

درسها و مهارتهاى اين دوره آموزشى -كه در قالب ۴ لوح فشرده كامپيوترى ارائه ميشود- به دقت و هوشيارانه طورى طراحى و اجرا شده كه تصميمات مديريتى شما را قبل از اجرا مدل ميكند تا با اطمينان و آگاهى از آخرين يافته هاى علمى و تجارب مديران موفق بين المللى آموخته هاى خود را در سطح سازمان خود بكار بنديد


اين مجموعه آموزش مديريت براى طيف وسيعى از مديران حرفه اى تا مديران جوان رده هاى ميانى و حتى صاحبان شركتها و موسسات تجارى و دانشجويان مديريت قابل كاربرد بوده و در يادآورى مبانى مديريت موفق- درك صحيح و نهايتا موفقيت آنها موثر ارزيابى شده است

تمام محتوا به زبان انگليسى ميباشد